ตรวจสอบรายชื่อ-คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายละเอียด-คุณสมบัติก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ หากไม่มีรายชื่อให้แจ้งก่อนวันที่ 11 พ.ค.65

ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ที่หลายคนจับตามอง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็น 9 ปี แห่งการรอคอยเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ว่างเว้นไป และวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

ชาวโซเชียลฯ ต้องการอะไรจากผู้ว่ากรุงเทพฯ คนใหม่

เปิดไทม์ไลน์ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ครั้งแรกในรอบ 9 ปี

คุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.

1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค.2547

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พ.ค.2564)

4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-สามารถเช็กรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

-กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง หากมีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ คือ วันที่เลือกตั้ง / ชื่อของเจ้าบัตรประชาชน / สิทธิการเลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนลงพื้นที่หาเสียงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

ทั้งนี้หากพบว่าตนเอง หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65

ครม. ปรับมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ -ลดFT บ้านอยู่อาศัย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

เซอร์เบีย

VS

อังกฤษ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ