ตกงาน-จบใหม่ รีบลงทะเบียนทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บัณฑิตจบใหม่-ปชช.ทั่วไปที่ตกงาน “ทิพานัน” แนะรีบลงทะเบียนเข้าโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เพื่อร่วมงานกับ อว. ในพื้นที่ 7.4 พันตำบล

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” วงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คน

วินาทีเฉียดตาย! รถพ่วง 18 ล้อ เหินข้ามเกาะกลาง หวิดพุ่งชนแม่ค้าถั่วต้ม

ปตท.ขายรับนโยบายรัฐบาล ตรึงราคา NGV ยาวถึง 15 ก.ย.

เข้ามาร่วมทำงานกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม– กันยายนนี้

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการนี้โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นสำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้างย้ายกลับไปอยู่บ้านเนื่องมาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ  เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 17 มิถุนายน2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th หรือต้องการดูรายละเอียดการสมัครก่อนคลิกที่นี่ https://youtu.be/2sztfdy54oI

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่ม ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว การผลักดันงบประมาณในโครงการนี้เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการ ให้กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยจะเป็น System Integrator (ผู้เชี่ยวชาญ ผลักดันและบูรณาการโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในทุกตำบล และมุ่งให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน  รวมไปถึงการนำข้อมูลมาสร้างและพัฒนาเป็น Creative Economy (การยกระดับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับตำบลเป้าหมายได้ชัดเจน

“โมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐาน พัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนาเมือง สะท้อนคำพูดที่ว่ารัฐบาล ของพล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้น เป็นคำพูดจริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม”น.ส.ทิพานัน กล่าว

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ