เปิดวิธีขอรับเงินทดแทนประกันสังคม“เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน”ระบบออนไลน์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดขั้นตอนขอรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย ชราภาพ ว่างงาน และบำบัดทดแทนไตฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ หลังราชกิจจาฯประกาศเพิ่มช่องทางใหม่ให้ผู้ประกันตน

หลัง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2565 เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ประกาศราชกิจจาฯเพิ่มช่องทางขอรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ทางอิเล็กทรอนิกส์

อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 23.94 ล้าน

ดังนั้นการขอรับประโยชน์ทดแทน ตามราชกิจจานุเบกษานนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีวิธีการยื่นเอกสารอย่างไร และต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนใดบ้าง ทีมข่าวนิวมีเดียพีพีทีวี ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ มาดังนี้

 

สำหรับ การขอรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีนั้น ประกอบด้วย

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย (เฉพาะกรณีทันตกรรม)
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน
 • การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมด้วยการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

 

มีวิธีการยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1.) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

2.) กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม จากนั้นให้นำส่งพร้อมเอกสารแนบไปยังช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • โทรสาร (Fax)
 • อีเมล (E-mail)
 • ไลน์ (Line)

โดยทางสำนักงานประกันสังคม ได้รวบรวมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล และไอดีไลน์ คลิกที่นี่

 

ส่วน เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน มีดังนี้

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 • ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)
 • ขอรับค่ารักษาพยาบาล
 • ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จรับเงิน
 • ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้
 • ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองของนายจ้าง และ สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)

 

กรณีชราภาพ

 • ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)
 • ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

 

กรณีว่างงาน (ยกเว้นมาตรา 39)

 • ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01/7) หรือ (SSO. 2-01/7)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
 • กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ใช้หนังสือรับรองการรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

4.)การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมด้วยการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

 • ใช้แบบคำขอ (สปส. 2-01) หรือ (SSO. 2-01)
 • สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
 • หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต หรืออายุรแพทย์ผู้รักษา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองการขอรับยาฮิริโธรปัวอิติน เฉพาะผู้ที่ขอรับยาอิริโธรปัวอิติน เท่านั้น

 

เพียงแค่เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม และส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ก็สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม

 

ผู้ประกันตน ม.33 ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.39 ในระบบประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ