ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ช่วงวันหยุด “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คมนาคม เตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 ก.ค. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเดือนก.ค. 2565 ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ค. 2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ก.ค. 2565  โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย และห่างไกล COVID - 19

วันหยุดเดือนกรกฎาคม - วันหยุดราชการ 2565 หยุดยาวต่อเนื่องยาว 5 วัน!

วันอาสาฬหบูชา จับตาดูปรากฎการณ์ “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ช่วงวันหยุด “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา”

และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ค. 2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ก.ค. 2565

“แจ็คสัน หวัง” ถึงไทย แฟนคลับต้อนรับแน่นสนามบิน เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณ

“เวียร์ ศุกลวัฒน์” จูงมือ “วิกกี้” จดทะเบียนสมรส ก่อนวิวาห์ 17 ก.ค. นี้

โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการดังนี้ (1) จัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบินให้เพียงพอต่อการเดินทาง (2) ตรวจความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ พนักงาน และผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเข้มงวด และ (3) อำนวยความสะดวกการเดินทางบนโครงข่ายถนน มีการบริหารจัดการจราจรและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดคมนาคมได้จัดเตรียมแผนงาน/มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2565 ของ คค. ที่ครอบคลุมในมิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มิติความปลอดภัยในการเดินทาง มิติด้านการควบคุม COVID - 19 ดังนี้  

  • มิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เตรียมบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ ให้เพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และจัดบริการรถสาธารณะเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานและสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

เตรียมมาตรการสำหรับบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด โดยได้คาดการณ์ปริมาณจราจรขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ บนทางหลวง

สายหลัก 5 Corridor ได้แก่ สายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก สายตะวันตก และสายใต้ โดยในช่วงวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 2.39 ล้านคัน และขาออกรวม 2.41 ล้านคัน และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 2.15 ล้านคัน และขาออกรวม 2.15 ล้านคัน ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวมีปริมาณการจราจรใกล้เคียงกับความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของ

สายทาง ซึ่งคมนาคมได้เตรียมการบริหารจัดการจราจรเพื่อรองรับไว้ด้วยแล้ว อาทิ โดยจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรรวมทั้งให้ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงจากถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจร

  • ให้บริการฟรี อาทิ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่
ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 28 ก.ค. 2565 และบริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C

  • มิติความปลอดภัยในการเดินทาง
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Black Spot) เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางโค้ง/ทางลาดชัน และจุดตัดถนนกับรถไฟ/ทางลักผ่าน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เลี่ยงการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในช่วงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดความเสี่ยงจากถนนลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย กำกับดูแลด้านวินัยจราจร และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ อาทิ การขับรถเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยการตรวจจับความเร็ว การติดตามด้วยระบบ GPS การตั้งจุดตรวจ (Checking Point)

การกำกับดูแลความพร้อม ตรวจสอบพนักงานขับขี่และพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร และรถไฟให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติด พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงตรวจความพร้อมความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร รถไฟและเครื่องบิน รวมถึงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ตลอดจนตั้งศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อกำกับดูแล/สั่งการให้เกิดความปลอดภัยและรับเรื่องร้องเรียน

  • มิติด้านการควบคุม COVID - 19
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะตามแนวทางที่กำหนด อาทิ จัดจุดตรวจคัดกรอง จัดให้มีการเว้นระยะห่าง การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยามฯ ได้สั่งการให้มีมาตรการรองรับปริมาณการเดินทาง ในช่วงวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ดังนี้

1.  เส้นทางสู่ภาคเหนือ เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ ทล.340 (กรุงเทพฯ –สุพรรณบุรี – ชัยนาท - นครสวรรค์) เป็นเส้นทางเลี่ยงสู่ภาคเหนือเพื่อแบ่งเบาภาระ ทล. 32

2.  เส้นทางสู่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการทางยกระดับทล. 35 ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย บริเวณหน้าวัดพันท้ายนรสิงห์ และโครงการทางยกระดับบน ทล.35 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานกลับรถบ้านแพ้ว รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์การปิดสะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม (กม. 34)

3.  เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเส้นทาง ทล.304 เพื่อกระจายปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก (ทล. 2) ไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรขณะดำเนินการและติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้างและเส้นทางเลี่ยง บนทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่าง กม.75+500 - กม.77+500

4.  เส้นทางสู่ภาคตะวันออก รณรงค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 หมายเลข 344 และหมายเลข 34 เพื่อเป็นการเลี่ยงรถติดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อไปยังภาคตะวันออก

นายศักดิ์สยาม ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด คค. ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมเข้มงวดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกัน COVID – 19 โดยเฉพาะการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง 

ให้ ทล. เปิดให้บริการทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ช่วงสีคิ้ว - ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. โดยให้บริการฟรี ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขาออก วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2565 และขาเข้าวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขาออก วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2565 และขาเข้าวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565  

ให้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ เช่น บริเวณจุดพักรถ สถานีให้บริการน้ำมัน รวมทั้งเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ทางลาดชัน ทางโค้ง พร้อมประสานตำรวจทางหลวงช่วยดำเนินงาน

ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์

ประวัติ ชินโซ อาเบะ ผู้ครองตำแหน่งนายกญี่ปุ่นยาวนานที่สุด

ด่วน! นายกฯอังกฤษ" บอริส จอห์นสัน" ประกาศลาออก

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ