อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือน มิ.ย. 65 รวม 24.02 ล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคม อัปเดตจำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภทในระบบแล้ว 24.02 ล้านคน สูงสุดในรอบ 6 เดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อัปเดตจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รวมอยู่ที่ 24,027,028 ราย เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.) มาตรา 33 จำนวน 11.31 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 11,313,040 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน
อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 23.94 ล้าน

เคาะวันเงินเข้า!ตรวจสอบสิทธิเยียวยารอบใหม่ www.sso.go.th โอน ม.39 - ม.33 รับ 12 พ.ย.- สรุปโอนพร้อมเพ...

2.) มาตรา 39 จำนวน 1.90 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ ผู้เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน มีผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 1,901,763 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองใน 6 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
3.) มาตรา 40 จำนวน 10.8 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 10,812,225 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครองใน 5 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร
ยอดผู้ประกันตนตั้งแต่ต้นปี 2565

อนึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม รายงานจำนวนผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

เดือน มกราคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,803,063 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,133,526 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,933,388 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,736,149 ราย

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,864,373 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,190,109 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,925,572 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,748,692 ราย

เดือน มีนาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,920,177 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,233,945 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,919,583 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,766,649 ราย

เดือน เมษายน 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,918,473 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,233,562 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,904,471 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,780,440 ราย

เดือน พฤษภาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,947,417 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,250,428 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,900,944 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,796,045 ราย

สรุปได้ว่า ในเดือนนี้มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 6 เดือนนี้ และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มากที่สุด

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ