สัปดาห์หน้ารับมือน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น เจ้าหน้าที่เร่งเสริมกระสอบทราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

สถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมรับมือกับระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันนี้-13 ตุลาคม นี้ ล่าสุด ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณ ท่าน้ำนนทบุรี มีการนำกระสอบทรายมากั้นเพิ่มระดับให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้นำมาเป็นแนวป้องกันน้ำ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า 

กรมชลประทาน แจงยังไม่เก็บค่าน้ำภาคเกษตรกรรม

น้ำเหนือมาก! กรมชลฯ เร่งระบายผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี ได้ช่วยกันกรอกทรายใส่ถุง เพื่อนำไปกั้นบริเวณชุมชนโดยรอบทันที เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินได้ว่า น้ำจะสูงขึ้นเกินจากระดับแนวป้องกันที่วางไว้หรือไม่

ทีมข่าวได้สำรวจ บริเวณที่เจ้าหน้าที่กำลังกรอกทรายกันอยู่ พบว่าจุดนี้มีการตั้งเต๊นท์และมีข้อมูล ซึ่งเป็นสถิติระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเดือนตุลาคม ในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันล่าสุด ซึ่งพบว่า ตลอดช่วง 8 วัน ที่เข้าสู่เดือนตุลาคม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สูงเกิน 2 เมตร ทุกวัน และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงถึง  2.75 เมตร

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีหลายจุดที่มีแนวป้องกันน้ำแล้ว แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำ เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างลงไปในพื้นที่ของแม่น้ำ จึงไม่สามารถสร้างแนวป้องกันน้ำได้ เช่น ในพื้นที่ชุมชนตลาดขวัญพัฒนา ชุมชนสุเหร่าพระนั่งเก้า ชุมชนวัดปากน้ำ ชุมชนตลาดเขมาภิรตาราม

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำผ่านระบบชลประทานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน ขณะที่วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มอัตราการระบายไปอยู่ที่ 3,048 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อีก 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท รายงานว่า วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำ จาก 2,978 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นเป็น 3,048 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อีก 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 14 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 17.15 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า วันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ 901 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ประตูระบายน้ำพระนารายณ์และคลองระพีพัฒน์อยู่ที่ 110 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะเดียวกันวันนี้ เขื่อนพระราม 6 ปรับลดการระบายน้ำมาอยู่ที่ 1,043 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีวัดน้ำที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉลี่ยอยู่ที่ 2,982  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ภาพรวมการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำผ่านระบบชลประทานฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด โดยมอบหมายให้สายงานก่อสร้างของกรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปดำเนินการเสริมศักยภาพคันดินและแนวป้องกันต่างๆ เพื่อรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ มีการขุดลอกคลองและเสริมคันคลองให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1.50 เมตร และจัดเตรียมทรายและกระสอบทรายตลอดแนวคลอง บริเวณ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ