ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้ง กำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนัก หนึ่งในนโยบายที่น่าจับตามองคือ"นโยบายปราบโกง" ต่อต้านคอร์รัปชัน แต่กลับเป็นนโยบายที่หลายพรรคไม่ค่อยให้ความสำคัญ?

ตามข้อมูลขององค์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ระบุว่า วันนี้ประชาชนกำลังขุ่นเคืองกับวิกฤตคอร์รัปชัน แต่อะไรทำให้พรรคการเมืองนิ่งเฉยหรือแสร้งทำไม่รู้ร้อนที่จะพูดถึงนโยบายปราบคอร์รัปชันเพื่อเรียกคะแนนเสียง  ทั้งที่นักการเมืองคือยอดปิรามิดของการฉ้อราษฎร์บังหลวง เพราะมีทั้งอำนาจและอิทธิพลที่จะปราบคนโกงให้อยู่หมัดหรือจะทำชั่วปล้นชาติเสียเองก็ได้

เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?

 

เพราะฉะนั้น เหตุผลที่ พรรคการเมืองนิ่งเฉยหรือแสร้งทำไม่รู้ร้อนที่จะพูดถึงนโยบายปราบคอร์รัปชันเพื่อเรียกคะแนนเสียง มีอยู่อย่างน้อย 6 ข้อ คือ 

 1. ไม่ปิดทางหากิน ตัดโอกาสตัวเองกับพวกพ้อง ที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงเข้ามาแล้ว
 2. ไม่อยากยุ่ง เกรงใจคนอื่น ขืนพูดมากไปเผลอๆ อาจโดนแฉกลับ
 3. ไม่ขวางผลประโยชน์ใคร วันข้างหน้าจะทำงานร่วมกันยาก หรือถ้าไปยุ่งกับข้าราชการ เขาอาจวางยา เข้าเกียร์ว่าง ไม่ให้ความร่วมมือทั้งเรื่องงานและเรื่องฉ้อฉล
 4. ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร เริ่มตรงไหน เพราะไม่เคยสนใจ ไม่เข้าใจวงจรอุบาทว์ ไม่รู้กลไกของรัฐมากพอ ไม่ทันโลกที่เปลี่ยนไปมากแล้ว
 5. ไม่อยากทำ เพราะผู้ใหญ่ไม่เอาด้วย!
 6. ไม่ทำ เลือกที่จะมักง่าย ปล่อยเป็นภาระของ ป.ป.ช. สตง. ป.ป.ท. ฯลฯ

สำหรับพรรคที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนเพราะเชื่อมั่นในนโนบายต่อต้านคอร์รัปชัน สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็จะถูกประชาชนติดตามทวงถามว่าเรื่องนั้นๆ ลงมือทำจริงหรือไม่ เกิดเป็นผลงานหรือยัง หากทำแล้วแต่ติดขัดประชาชนย่อมให้การสนับสนุน แต่หากคนในพรรคไปคดโกงปล้นชาติเสียเอง ประชาชนจะยิ่งก่นด่าประนามเป็นทวีคูณ

คอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่สังคมจับจ้อง ใครจะเพ้อเจ้อพูดทีเล่นทีจริงไม่ได้

วันนี้ “คนไทยต้องการเห็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจและมุ่งมั่น ที่สามารถนำประเทศไทยไปสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริง” พรรคที่ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ปฏิบัติได้ จริงจัง หมดยุคแล้วกับคำพูดหวานหูแต่เลื่อนลอย อาทิ จะบริหารบ้านเมืองอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีอุดมการณ์ จะรักษาความซื่อสัตย์ ฯลฯ

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวกับการ "คอร์รัปชัน"  ของแต่ละพรรคการเมืองมาให้พิจารณา ซึ่งที่เห็นชัดเจนมีอยู่ด้วยกัน 2 พรรค เริ่มต้นที่ พรรคก้าวไกล มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบข้าราชการ โดยนโยบายคอร์รัปชัน เป็นเสานโยบายที่ 4 

พรรคก้าวไกลชวนอ่านเนื้อหาการเปิดนโยบาย “ราชการไทยก้าวหน้า” ที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงให้ระบบราชการเป็น “ราชการเพื่อราษฎร” ที่ทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ปกป้องชีวิตผู้คน

“รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง”

 • เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
 • ระบบจับโกงอัจฉริยะ
 • โครงการ “คนโกงวงแตก” จูงใจให้คนที่คิดจะโกง ระแวงกันเอง
 • โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน”
 • ตัวแทนจับโกงจากประชาชน ในโครงการมูลค่าสูง
 • ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง
 • ป.ป.ช. ยึดโยงประชาชน

“ราชการทำงานฉับไว คุ้มค่าภาษีประชาชน”

 • ทุกบริการภาครัฐ ผ่านมือถือ
 • กิโยตินกฎหมาย ยกเลิกใบอนุญาต 50%
 • รู้ผลใบอนุญาต ภายใน 15 วัน

“ตำรวจของประชาชน พิทักษ์สันติราษฎร์”

 • ผบ.ตร. ยึดโยงประชาชน
 • จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน
 • คืนผมให้ตำรวจ ไม่บังคับเกรียน

พรรคประชาธิปปัตย์ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ บอกว่าปฐมอุดมการณ์ของพรรคฯ ที่บัญญัติไว้ว่า พรรคฯ จะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน และแนวทางประชาธิปไตยสุจริต โดยมีแนวทางนโยบาย ดังนี้

 1. ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน (National Urgent Agenda) 
 2. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยสุจริตและหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of Interest
 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนและการปลูกฝังจิตสำนึกโตไปไม่โกง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมถึงภัยร้ายของการคอร์รัปชัน
 5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อขจัดการคอรัปชันและส่งเสริมแพลตฟอร์มของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและแก้ปัญหาการทุจริต
 6. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยเฉพาะการจัดซื้อและการประมูลภาครัฐทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 7. ปฏิรูประบบราชการ การเมืองและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความโปร่งใส การพัฒนาระบบการอนุมัติ อนุญาตให้มีความโปร่งใส การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 8. การยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต
 9. การเพิ่มโทษอาญาและการยึดทรัพย์คดีฉ้อราษฎร์บังหลวง การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างจริงจัง
 10. การร่วมมือกับนานาชาติในการปราบปรามการทุจริตข้ามชาติทุกรูปแบบภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคการเมืองอื่นๆ ยังไม่มีนโยบายปราบโกงออกมาอย่างชัดเจน แต่ถ้ามีการประกาศออกมา พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 จะรวบรวมมานำเสนอทันที เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณากัน 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ