ปี 66 แรงงานไทยเครียดจัด แห่โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เผย ปี 66 แรงงานไทยเครียดจัด โทรสายด่วนสุขภาพจิต สูงอันดับ 1 พร้อมเผยที่ทำงานแบบไหนอยากร่วมงานด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เมื่อเดือน ม.ค. 2566 พบว่า วัยแรงงานอายุ 20-59 ปี ขอรับบริการเรื่องความเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงาน สูงอันดับ 1 กว่า 5,989 สาย จากทั้งหมด 8,009 สาย

1 พฤษภาคม "วันแรงงานแห่งชาติ" เปิดที่มาของวันหยุดสำคัญประจำปี

หนี้ครัวเรือนแรงงานไทย แตะ 2.7 แสนบาทต่อครัวเรือน สูงสุดในรอบ 13 ปี

สะท้อนความต้องการวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มแรงงานจึงต้องได้รับการดูแลสุขภาวะทุกมิติอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ยังสอบถามถึง "ที่ทำงานที่อยากร่วมงานด้วย" หลักๆ คือ สิ่งแวดล้อมดีเหมาะกับการทำงาน บรรยากาศดีไม่มีมลพิษทางอารมณ์ ใส่ใจผู้อื่น รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เครื่องมือทันสมัยครบครัน เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร ให้เกียรติ มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อองค์กรเดียวกัน ไม่โยนงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

ด้าน สสส. ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต ได้ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 กำหนดให้ตรวจสุขภพประจำปี (การตรวจร่างกายและสภาวะจิตใจ) เป็น สวัสดิการที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประเมินสุขภาพจิตในสถานประกอบการด้วยระบบ Mental Health Check in ปีละ 1 ครั้ง

ผ่านโปรแกรม MIO ได้นำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ยกระดับเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 25 แห่ง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมหนังสือดิจิทัล “เลือก รับ ปรับ ใช้” รวมถึงงานวิจัยด้านประสิทธิผลของ MIO อีก 5 เรื่อง

กสม.ร่อนสารวันแรงงานสากล เน้นย้ำสิทธิแรงงานตามหลักสากล

หนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง เครดิต บูโร เปิดตัวเลขหนี้เสีย 9.8 แสนล้านบาท

ซึ่งโปรแกรม MIO มีหลักการสำคัญคือ การนำจิตวิทยาสติ (Mindfulness Psychology) สมาธิ/สติในแนวจิตวิทยาและศาสตร์สมอง (Neuro Science) มาใช้ภายในองค์กร จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจิตที่ปล่อยวาง เข้าอกเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยเน้นการพัฒนาจากระดับบุคคลไปสู่ทีม และองค์กร เพื่อช่วยเสริมสร้าง “ความสุข” ให้แก่บุคลากร โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม 1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 2. หลักสูตรสำหรับวิทยากร 3. หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

เอเชียนกมส์2022-3 เอเชียนกมส์2022-3
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ