ป.ป.ช.เปิดผลประเมิน ITA ปี 66 พบสถานีตำรวจทั่วประเทศสอบตก 1,276 แห่ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 พบสำนักงานเขต กทม.ผ่านเกณฑ์เกือบหมด ส่วนสถานีตำรวจทั่วประเทศ สอบตก 1,276 แห่ง อำเภอผ่านเกณฑ์ 755 แห่ง

วันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล ITA AWARDS ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“บิ๊กตู่” ขอถอนวาระแต่งตั้ง “ผบ.ตร. คนใหม่” ชี้เพื่อธรรมาภิบาล เปิดทางให้รัฐบาลใหม่เคาะ

เปิดประวัติ "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ผบ.ตร.คนที่ 14

ผบ.ตร.จัดงบตัดเครื่องแบบตำรวจจราจร เน้น คล่องแคล่ว- คล่องตัว ดีเดย์ 15 ก.ย.นี้

โดย สำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA จากมุมมองของข้าราชการและลูกจ้าง 43,574 คน ข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อสำนักงานเขต 33,206 คน จำนวนรวม 76,780 คน โดยสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีผลคะแนน ITA ภาพรวม อยู่ที่ 93.95 คะแนน หรืออยู่ในระดับ ผ่านดี โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 49 เขต และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 เขต

ทั้งนี้สำนักงานเขตที่ได้คะแนน ITA สูงสุดคือ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ 99.09 คะแนน ระดับผ่านดีเยี่ยม ส่วนสำนักงานเขตที่ได้คะแนน ITA ต่ำสุดคือ สำนักงานเขตพระนคร ได้ 84.28 คะแนน ระดับ ต้องปรับปรุง

ส่วน  สถานีตำรวจ 1,460 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถานีตำรวจนครบาล และสถานีตำรวจภูธร มีการดำเนินการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 111,305 คน ข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อสถานีตำรวจ 830,822 คน จำนวนรวม 942,127 คน โดยสถานีตำรวจ มีผลคะแนน ITA ภาพรวม อยู่ที่ 67.43 คะแนน หรืออยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงโดยด่วน โดยมีสถานีตำรวจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 208 สถานี ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1,276 สถานี ทั้งนี้สถานีตำรวจที่ได้คะแนน ITA สูงสุดคือ สน.ยานนาวา สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ได้ 99.02 ผ่านดีเยี่ยม

ส่วนสถานีตำรวจที่ได้คะแนน ITA ต่ำสุดมี 24 สถานีได้คะแนนประเมินเท่ากันคือ สภ.แหลมงอบ สภ.ฉ่าวช่อ สังกัด ภ.จว.ตาก สภ.หินเหล็กไฟ สังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองจันทร์ สภ.ตูม สังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.นาโพธิ์ สังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี สภ.ดอยหล่อ สภ.แม่ตื่น สภ.สันทราย สภ.ป่าแป๋ สังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เฉลิมพระเกียรติ สภ.อุ้มผาง สังกัด ภ.จว.น่าน สภ.เกาะพีพี สภ.ทรายขาว สภ.เหนือคลอ สภ.อ่าวนาง สังกัด ภ.จว.กระบี่ สภ.ท่าแซะ สังกัด ภ.จว.ชุมพร สภ.เฉลิมพระเกียรติ สังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สุขสำราญ สังกัด ภ.จว.ระนอง สภ.เกาะพะงัน สภ.คีรีรัฐนิคม สภ.ชัยบุรี สังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.นาประดู่ สภ.แม่ลาน สังกัด ภ.จว.ปัตตานี และ สภ.ปากรอ สังกัด ภ.จว.สงขลา ได้ 0 คะแนน อยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน

และ อำเภอ 878 แห่ง ทั่วประเทศ มีการดำเนินการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ของที่ทำการปกครองและส่วนราชการประจำอำเภอ จากมุมมองของข้าราชการและลูกจ้าง 229,490 คน ข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อที่ทำการปกครอง และส่วนราชการประจำอำเภอ 602,023 คน จำนวนรวม 831,513 คน โดยอำเภอมีผลคะแนน ITA ภาพรวม อยู่ที่ 91.21 คะแนน หรืออยู่ในระดับ ผ่านดี โดยอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) 755 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 85.99 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า 85 คะแนน) 123 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 14.01

ทั้งนี้อำเภอที่ได้คะแนนสูงสุดคือ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ได้ 98.94 คะแนน ระดับผ่านดีเยี่ยม ส่วนอำเภอที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ 53.98 คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงโดยด่วน

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ