ขนส่งฯ อุดหนุนเงินค่าอุปการณ์ช่วยผู้พิการจากการใช้รถ เริ่มขอได้ 1 พ.ย.66


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมเผยเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เริ่มขอได้ตั้งแต่1 พ.ย.66- 29 ธ.ค.66

ขสมก.ยุติให้บริการรถเมล์ 5 เส้นทาง

วิธีตรวจสอบ 'ป้ายแดงแท้' ผู้ซื้อรถใหม่ รู้ไว้ไม่เสี่ยงโดนปรับ-ติดคุก

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (ฟรี)

โดยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ของกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ผู้พิการต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจน รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  รูปถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ (กรณีขอรถนั่งไฟฟ้า) และประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นายคารม พลพรกลาง รอง รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตามภูมิลำเนาของผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.66

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1RN7bRBhAFjb-SiWw-MAx1MW8ITX3wBpR/view?pli=1&fbclid=IwAR1KcdoWR2uzJhNQCxo329pbTz5Kzfsb-O_xG25FB2fBYQ4tQpohiyLtz34

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ