ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตรวจผลออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวด ประจำวันที่ 16/12/66

ผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทองครั้งที่ 1 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่น คง 4 ครั้งที่ 8 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่27 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่17 ชุดมั่งมีทวีโชคครั้งที่ 5 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. คร้ังที่12 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน คร้ังที่ 51 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 1 GB 5563525

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566

รางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 8 SM 553525

 

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 27 ญE 5563525

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 17 ฒQ 5563525

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 5 CR 5563525

 

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มูลค่า 5,000,000 บาท

1Z 5563525

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

5563525

 

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

0761919 6014575 8580268

 

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท, ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

8818709 8089331 8665374 3771855 0183616

2302363 8638498 5163336 8876971 6664452

 

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

0412131 7707829 5729271 9036219 1405681

2526978 8120072 7066742 1227123 9892116

7731013 5480329 8420845 9721441 7846763

5495529 4755541 4606041 7495218 7323509

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

8283816 9938171 9826137 5219643 3893157

7964735 9668581 2445019 1529527 8914647

9431082 9944546 8119839 8671499 9812461

8491592 6408401 9956183 3966871 8970926

6683754 9882195 7460801 0434271 1075843

4004942 1711167 3442361 8537139 8142957

5595249 2596596 2595652 1587895 1914357

6625697 0751517 4779157 5039059 3767434

2777867 3453478 6667404 4043588 3097760

6271482 6772296 7274570 0270047 3027596

2724745 4167343 3426425 7818855 8896629

0606674 3006629 7953795 6128143 3847643

7032337 8897238 9114545 6569171 8476873

8981874 8420347 3502212 8023567 8642070

1178137 6399783 9344151 9191781 4449074

6621966 3119566 1100352 9838117 7909736

7198919 2306689 0089088 0478537 7585230

0916466 6227622 6410338 3052653 3453897

6450636 7992954 2590597 5083344 6787798

3686187 6481281 3849531 1276680 0066709

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท, ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

981 186

 

เลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท, สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

5926

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

904

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ