กรมช่างอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา เริ่ม 9 ม.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมช่างอากาศ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 24 ตำแหน่ง 96 อัตรา รายได้เริ่มต้น 10,430 บาท

กรมช่างอากาศ ออกประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 96 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มกราคม 2567 โดยมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,430 – 11,280 บาท โดยมีระยะเวลาการจ้างถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567
 
สำหรับพนักงานราชการทั่วไป 96 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

พยากรณ์อากาศ 3-8 ม.ค.นี้ อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา

พยากรณ์อากาศ 4-13 ม.ค. หนาวอีกรอบ อุณหภูมิลดลง 2-3 องศา

“จุลพันธ์” เผยกฤษฎีกาให้คำตอบปมกู้เงิน 5 แสนล้านต้น ม.ค.นี้

 

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ

 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 , ม.6
 2. ตำแหน่งพนักงานตัดผม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 , ม.6
 3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,820 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี
 4. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ วุฒิ ม.3 , ม.6
 5. ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 , ม.6
 6. ตำแหน่งพนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 , ม.6
 7. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 , ม.6
 8. ตำแหน่งช่างสี จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 9. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 10. ตำแหน่งช่างปูน ตำแหน่งช่างสี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 11. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 12. ตำแหน่งช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 13. ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 14. ตำแหน่งช่างโลหะ จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 15. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 16. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอาวุธ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 17. ตำแหน่งช่างเครื่องยน์อากาศยาน จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 18. ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 19. ตำแหน่งช่างช่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 20. ตำแหน่งช่างช่างระบบอากาศยาน จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 21. ตำแหน่งช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 22. ตำแหน่งช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 23. ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 24. ตำแหน่งพนักงานลานถัง จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถเปิดปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เปด็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือน่วยงานอื่นของรัฐ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • รูปถ่ายปัจจุบันสีครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียบแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้นๆ ที่แสดงว่เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร) หรือใบรับรองการผ่านงาน (ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร กรณีเป็นเพศชาย สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือหลักฐานทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิด (สด.43) (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • หลักฐานอื่น เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรสหรือหย่า (ในกรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

*หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสมัครออนไลน์ ที่ www.dae.rtaf.mi.th การรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 (เวลาราชการ 08.30 - 16.00 เว้นวันหยุดราชการ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021556160

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

“แอนนี่” คู่กรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” พูดหมด! เลิกผู้ชายแล้ว โต้กลับไม่เคยได้ยินจากปาก ‘เป็นตู้ ATM-ที...

วันหยุดเดือนมกราคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

อัปเดต!“เงินอุดหนุนบุตร 2567”เงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงินเช็กที่นี่!

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ