เปิด 4 ขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam เริ่ม 10 ม.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็ก 4 ขั้นตอน การสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam สำหรับป.ตรี-ป.โท ประจำปี 2567 เปิดรับกว่า 161,440 ที่นั่งสอบ เริ่มสมัคร 10 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมเปิดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2567 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. เวลา 08.30 น. ถึง 30 ม.ค. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ 161,440 ที่นั่งสอบ และจะเริ่มสอบรอบแรก ช่วงปลายเดือนมี.ค. 67

พร้อมกันนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิด 4 ขั้นตอนการสมัครสอบ ดังนี้

ก.พ. เปิดเว็บไซต์ ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบรับราชการ-ทุนรัฐบาล
เปิดปฏิทินการสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่มสมัคร 10 ม.ค.

ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567 เว็บไซต์/สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกรอบสอบ และศูนย์สอบที่ต้องการ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบสอบ ก.พ. ผ่าน ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลสอบเป็นโมฆะ

อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน หากไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้

ระบบจะส่ง QR Code ให้ผู้สมัครสอบสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงบนกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ไว้ได้ กรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถเข้าไปค้นหาในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่จ่าย ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ สามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง คือ

  • ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
  • ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
  • ช่องทางที่ 4 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”       

*การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว*

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะ และหากผู้สมัครสอบที่สามารถสมัครสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนรูปถ่าย สามารถยื่นคำร้องได้เพียง 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางระบบรับสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้สมัครสอบเข้าสอบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดลงทะเบียน

*หมายเหตุ*

  • หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ให้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  • หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

เช็กวันมงคลสงกรานต์ 2567 ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนเมษายน"

เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่มาทางเกาหลีใต้อีกครั้ง เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

ผลการสอบ TGAT/TPAT ออกแล้ว! เปิดสถิติคะแนนของเด็ก TCAS67

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ