เช็กลิสต์ 18 ศูนย์สอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดรายชื่อ 18 ศูนย์สอบข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567 รับสมัคร 161,440 ที่นั่ง เปิดสอบทั้งหมด 5 ภาคทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมเปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. เวลา 08.30 น. ถึง 30 ม.ค. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดย ก.พ. เปิดที่นั่งสอบทั้งหมด 161,440 ที่นั่ง จากศูนย์สอบทั้งหมด 5 ภาค 18 ศูนย์สอบ ได้แก่

เปิดปฏิทินการสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่มสมัคร 10 ม.ค.

เปิด 4 ขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam เริ่ม 10 ม.ค.นี้

ก.พ. เปิดเว็บไซต์ ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบรับราชการ-ทุนรัฐบาล

รับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567 เว็บไซต์/สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
รับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

ภาคกลาง

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 115 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 115 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 115 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 1,725 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/frpQomdwkdombYYK7

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 2,130 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 2,130 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 2,130 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 31,950 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/vVVh9w5BYRsFC9bU8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 1,030 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 1,030 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 1,030 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 15,450 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/QuADksRSukzchv2b7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 1,072 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 1,072 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 1,072 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 16,080 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/wnAcxVCknzh8cM7r5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 409 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 409 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 409 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,135 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/QjLM4dxTWpLkmBS97

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 450 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 450 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 450 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,750 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/GFn7KB7ney1VoAUN9

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 750 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 750 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 750 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 11,250 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/GGK2Ctf3kMsGpy8P9

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • รอบสอบที่ 1-5 ไม่มีการจัดสอบ
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 216 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 630 คน

จำนวนรอบสอบ 10 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,230 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/WVB5QSg5GahmQhZ6A

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 500 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 500 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 500 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 7,500 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/UGegczg3HKjfWHxP6

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 831 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 831 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 831 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 12,465 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/7kLrJ3ehg1ZcauAZA

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 445 คน *เฉพาะภาคบ่าย

จำนวนรอบสอบ 9 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,005 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/qRVH52iwdcYjGnwf6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 ไม่มีการจัดสอบ
 • รอบสอบที่ 11-15 ไม่มีการจัดสอบ

จำนวนรอบสอบ 5 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 1,750 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/FEfca1L85rY6Qb2T8

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 400 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 400 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 400 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,000 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/EbFXjAp5Hi9rJbQHA

มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 410 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 410 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 410 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 6,150 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/6tzE4pDqpRW8mLmU9

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 700 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 700 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 700 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 10,500 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/ZNQUXRsBfehcVpKb6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 300 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 300 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 300 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 4,500 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/Nx3do14xDLyaKQUj6 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 650 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 650 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 650 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 9,750 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/jbVer9RR6ujN9Lsp7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 • รอบสอบที่ 1-5 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 6-10 รอบละ 350 คน
 • รอบสอบที่ 11-15 รอบละ 350 คน

จำนวนรอบสอบ 15 รอบ จำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 5,250 คน

ข้อมูลการเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/TmJgopEZAndjxdem7

*หมายเหตุ*

 • รอบสอบวันศุกร์ จัดสอบ 1 รอบสอบ (สอบภาคบ่าย)
 • รอบสอบวันเสาร์-อาทิตย์ จัดสอบ 2 รอบสอบ (สอบภาคเช้า และ ภาคบ่าย)
 • สอบภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และสอบภาคบ่ายเวลา 14.30-17.30 น.

ผลจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 4 คู่ใหญ่ สเปอร์ส พบ แมนซิตี้,เชลซี ดวล แอสตัน วิลล่า

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 75 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 16,500 บาท

เช็กวันมงคลสงกรานต์ 2567 ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนเมษายน"

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ