รร. นายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนกองทัพอากาศ ปี 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 สมัครได้ถึง 29 ก.พ.

คณะอนุกรรมการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านการสอบวิชาการและสอบพลศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ก.พ. 67 เวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า (ต้องมีหนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น

ก.พ. เปิดเว็บไซต์ ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบรับราชการ-ทุนรัฐบาล

กองทัพอากาศ โชว์ยุทโธปกรณ์-อากาศยาน พร้อมแสดง Air Show งานวันเด็ก 2567

วันเด็กแห่งชาติ 2567 กองบิน 1 โคราชจัดเต็ม ฝูงบินขับไล่ F 16 โชว์บินผาดแผลง

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประกาศรับสมัครนักเรียนนายเรืออากาศ ทำเนียบรัฐบาล
โปสเตอร์ประกาศรับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2549 - 2551)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศหรือติดต่อได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยาโดยกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนเหล่าทัพ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพดิด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

 • ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบันครึ่งตัวของผู้สมัคร ขนาด 100 KB ประเภทไฟล์เป็น JPG แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา เพื่อใช้ประกอบในการสมัคร หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องจะไม่สามารถสมัครสอบได้ และอาจส่งผลให้กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง
 • ไฟล์รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัคร ขนาด 300 KB ประเภทไฟล์เป็น JPG เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารตาผู้ให้กำเนิด เพื่อใช้ประกอบในการกรอกใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซต์ http:/www.admission.nkafa.com ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. โดยการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคานเตอร์เซอร์วิส)

*การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้สมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบ และจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น*

 

เปิดเงื่อนไข กาตาร์ พบ จีน ส่งผลต่อทีมไทย ลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมเอเชียน คัพ 2023

สรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนลุยศึกเนชั่นส์ ลีก 2024

อ.ปริญญา ซัดตำรวจจับแพะลุงเปี๊ยก สะท้อนระบบยุติธรรม

 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ