กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคลากร 90 อัตรา ถึง 31 ม.ค. นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด 90 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 10,430 บาท สูงสุด 19,500 บาท สมัครได้ถึง 31 ม.ค. 67

กรมอู่ทหารเรือ ประกาศเปิดรับสมัครบุลคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2567 หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วิศวกร ช่างเครื่องยนต์ ถึงพนักงานบริการ ทั้งหมด 90 อัตรา ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี ค่าตอบแทนเริ่มต้น 10,430 บาท สูงสุด 19,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 27 อัตรา ได้แก่

กอ.รมน. ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับราชการในสังกัด 24 อัตรา

กรมอุทยานฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการ 5 อัตรา ถึง 2 ก.พ. 67

กรมอู่ทหารเรือ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 90 อัตรา กรมอู่ทหารเรือ
ประกาศ กรมอู่ทหารเรือ

 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างหลอม) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน 6 อัตรา
 • ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวม 40 อัตรา ได้แก่

 • วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) จำนวน 5 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน 8 อัตรา
 • ช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 23 อัตรา ได้แก่

 • วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 4 อัตรา
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน 6 อัตรา
 • ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (พนักงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าเว็บไซต์ กรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
เว็บไซต์ กรมอู่ทหารเรือ

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
 • กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท
 • กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • วิศวกรไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มงานเทคนิค

 • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) วุฒิ ปวช. สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • ช่างไฟฟ้าเรือ วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
 • ช่างโยธา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
 • ช่างยางและพลาสติก วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา

กลุ่มงานบริการ

 • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) วุฒิ ม.3
 • พนักงานบริการ (พนักงานโยธา) วุฒิ ม.3
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วุฒิ ม.3

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ กรมอู่ทหารเรือ หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการออนไลน์” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกําลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0860910863 หรือโทร. 03843338 หรือ 024661180 ต่อ 78037 และ 78038 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ผลบอลเอเชียน คัพ 2023 ออสเตรเลีย-ทาจิกิสถาน เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

สยองกลางโรงเรียนย่านพัฒนาการ นักเรียนแทงเพื่อนหลังเลิกแถวหน้าเสาธง เสียชีวิต 1 ราย

มารู้จัก "เจ๋ง ดอกจิก" ตัวละครเอี่ยว "ศรีสุวรรณ" ขู่เรียกรับสินบน

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ