“สด.43” คืออะไร-ต้องมีลายนิ้วมือหรือไม่ หลัง “สส.จิรัฏฐ์” ถูกตั้งข้อสงสัยหนีทหาร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รู้จัก “สด.43” คืออะไร-ดูอย่างไรปลอมแปลงหรือไม่ หลัง “สส.จิรัฏฐ์” ถูกตั้งข้อสงสัยหนีทหาร พบเอกสารแสดงตนดังกล่าว ชื่อไม่เหมือน-ไม่มีลายเซ็นคณะกรรมการ-ไม่มีลายนิ้วมือ

“บิ๊กทิน”ยันกองทัพไม่ได้กลั่นแกล้ง “จิรัฏฐ์” ปมสด.43

เตรียมเอาผิด! "สส.จิรัฏฐ์" ฐานปลอมแปลงเอกสาร สด.43

ชายไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7

โดยการเกณฑ์ทหารจะมีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปีในปีนั้นๆ จะต้องไปที่อำเภอเพื่อ แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน และเมื่ออายุครบ 20 ปี จะต้องไปพบสัสดีที่อำเภออีกครั้ง เพื่อรับใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และหมายเรียกแบบ สด.35

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจับใบดำใบแดง และเอกสารสำคัญที่ต้องรับหลังจากนั้น คือ “สด.43”

“สด.43” คืออะไร-ต้องมีลายนิ้วมือหรือไม่ หลัง “สส.จิรัฏฐ์” ถูกตั้งข้อสงสัยหนีทหาร รายการThe Politics - มติชน
นากจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ แสดงใบ สด.43 ในรายการ The Politics

เอกสารดังกล่าว คือใบยืนยันรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ใบผ่านเกณฑ์ทหาร” ซึ่งเป็นเอกสารที่กองทัพบกจะให้กับชายไทยทุกคน

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของเอกสารชิ้นนี้ (สด.43) ถูกกลับมาให้ความสนใจกันมาก หลัง นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล โชว์ใบแสดงตนดังกล่าว ในรายการ The Politics และถูกจับตามองว่าเอกสารดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่ จนกลายเป็นกระเด็นร้อนขึ้นมา

เนื่องจากใบดังกล่าวมีชื่อและนามสกุลของนายจิรัฏฐ์ แตกต่างจากชื่อเดิมที่ใช้ในการเกณฑ์ทหาร อีกทั้งยังมีข้อสังเกตว่าใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ ไม่มีลายเซ็นของประธานกรรมการการตรวจเลือก และไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายจิรัฏฐ์ ปลอมแปลงเอกสารจริง ก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อตำแหน่งทางการเมืองของนายจิรัฏฐ์ได้

ดังนั้นแล้ว “สด.43” คืออะไร มีความสำคัญมากแค่ไหน ต้องมีลายนิ้วมือหรือไม่ แล้วแบบไหนเป็นของจริงหรือของปลอม หากชำรุดหรือทำหายจะต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก “สด.43” พร้อมๆ กันในบทความนี้

สด.43 คืออะไร-สำคัญอย่างไร

ใบ สด.43 คือเอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ใบผ่านเกณฑ์ทหาร” โดยคณะกรรมการเกณฑ์ทหารจะเป็นผู้ออกให้ภายในวันเดียวกับวันเกณฑ์ทหารเลย

โดยภายในเอกสารจะระบุชัดว่า จับได้ใบดำ ใบแดง หรือขอผ่อนผัน ซึ่งต่างถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชายไทยทุกคนจะใช้ยืนยันต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทห้างร้าน ว่าปีนั้นตัวเองได้มาแสดงตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว และจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานหรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเดิมเมื่อหมดอายุได้

สำหรับข้อมูลสำคัญบนใบ สด.43 ประกอบด้วย

 • ชื่อนามสกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • ผลการตรวจเลือก (ผ่อนผัน ไม่ต้องรับราชการ จับสลากได้ใบดำหรือใบแดง : ตรงนี้ทหารจะเป็นคนเขียน)
 • สถานที่ตรวจเลือก
 • วันที่ออกใบรับรอง
 • ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ
 • ตอนท้ายจะลงลายเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการ

“สด.43” คืออะไร-ต้องมีลายนิ้วมือหรือไม่ หลัง “สส.จิรัฏฐ์” ถูกตั้งข้อสงสัยหนีทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ตัวอย่างใบ สด.43 ที่ถูกต้อง

สด.43 ชำรุด-สูญหาย ต้องทำอย่างไร

กรณีใบ สด.43 ชำรุดหรือสูญหาย สามารถขอรับใบแทนใหม่ได้ โดยแจ้งต่อสัสดีเขต หรือ สัสดีอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ ใบ สด.43 ชำรุดหรือสูญหาย

โดยหลักฐานที่ใช้ในการขอใบแทน สด.43 มีดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ฉบับ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ฉบับ
 3. รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย ฉบับจริงพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ฉบับ

ใบ สด.43 ที่มีอยู่ ราชการออกให้จริงหรือไม่

ชายไทยทุกคนจะได้รับใบ สด.43 จากประธานกรรมการเกณฑ์ทหารในวันตรวจเลือกทหารกองเกินเท่านั้น

แต่ถ้าหากได้รับโดยที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือได้รับจากบุคคลอื่น หรือในวันอื่น แสดงว่า ใบ สด.43 ฉบับนั้น ไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ถือว่าเป็นของปลอม และสามารถขอตรวจสอบได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ใบ สด.43 ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นของปลอมหรือไม่

หลังเกิดประเด็นร้อนของ สส.จิรัฏฐ์ ที่ไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือนั้น ทำให้ชายไทยต่างโพสต์สอบถามกันในโลกโซเชียลกันมากว่า เอกสารที่ตัวเองมีอยู่เป็นของจริงหรือปลอมกันแน่เพราะบางคนไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ แต่เซ็นชื่อแทน หรือไม่มีทั้งลายนิ้วมือและลายเซ็นเลย

การจะพิสูจน์ใบ สด. 43 ว่าเป็นของปลอมหรือของจริงได้ ต้องพิจารณาในหลายจุด โดยส่วนสำคัญคือลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ การตรวจเทียบความเป็นบุคคลเดียวกับคนที่เดินทางมาคัดเลือกที่หน่วยนั้นๆ

ซึ่งในส่วนของ สส.จิรัฏฐ์ เอง ขณะนี้ทางกองทัพบกกำลังรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ เช่นกัน และคาดว่า 1-2 วันนี้น่าจะได้รับคำตอบว่าเป็น ใบ สด.43 นั้นเป็นเอกสารจริงหรือไม่

“สด.43” คืออะไร-ต้องมีลายนิ้วมือหรือไม่ หลัง “สส.จิรัฏฐ์” ถูกตั้งข้อสงสัยหนีทหาร ช่างภาพพีพีทีวี
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล

ที่มา : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายผล! เจออีกเคส "แก๊งศรีสุวรรณ" ตบทรัพย์เรียกเงิน 100 ล้าน?

ออปต้า ทำนายผลแข่ง ทีมชาติไทย พบ อุซเบกิสถาน รอบ 16 ทีม เอเชียน คัพ

“แบม ไพลิน” เปิดใจสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง ยอมรับกำลังตั้งท้อง

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ