แนะปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยพิการ-ผู้สูงอายุ ไม่ต้องแจ้งซ้ำหากมีการย้ายที่อยู่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กสม. แนะปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์-ไม่ต้องแจ้งยืนยันสิทธิซ้ำหากมีการย้ายภูมิลำเนา

วันที่ 8 มี.ค.2567 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) แถลงข่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องซึ่งเป็นหลานและเป็นผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวรายหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบหลังย้ายภูมิลำเนา ซึ่งถูก อบต.ที่ภูมิลำเนาเดิมทวงเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กว่า 8,400 บาท ทั้งที่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากอบต.ที่ภูมิลำเนาใหม่

บัตรสวัสดิการฯ เตรียมรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เพิ่ม เริ่มโอนงวดแรก 11-13 มี.ค.

กสม.ชี้ประกันสังคม จำกัดวงเงินทำฟัน 900 ต่อปี ละเมิดสิทธิมนุษยชน!

กสม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสม.แนะปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ไม่ต้องแจ้งซ้ำหากมีการย้ายภูมิลำเนา

โดย กสม. มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการและหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ได้รับการรับรองในอันที่คนพิการและผู้สูงอายุจะได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐ เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ดังนั้น จึงควรลดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เช่น การยืนยันสิทธิอีกครั้งที่ภูมิลำเนาแห่งใหม่เมื่อมีการย้ายภูมิลำเนา ถือเป็นการสร้างภาระเกินสมควรโดยอาจจะนำไปสู่การลิดรอนสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการต่อเนื่อง

ซึ่งก่อนหน้านี้ กสม. เคยพิจารณาประเด็นการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 120/2566 โดยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งรัดเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชนของทุกส่วนราชการเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นระบบเดียวกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำไปปรับใช้กับการยืนยันสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา รวมทั้งให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ กสม.จึงมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 120/2566 และนำไปปรับใช้กับสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ต้องแจ้งยืนยันสิทธิที่ภูมิลำเนาแห่งใหม่

และให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โอนไปยังภูมิลำเนาแห่งใหม่ตามระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ต้องแจ้งยืนยันสิทธิที่ภูมิลำเนาแห่งใหม่ และยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยความพิการคืนหากเป็นกรณีรับด้วยความสุจริต

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ศึกพีพีทีวี เกียรติเพชร SKS Super Fight

ศึกพีพีทีวี เกียรติเพชร SKS Super Fight

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ