สมัครสอบ ก.พ. 67 Paper & Pencil เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขสมัครสอบ ที่นี่!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กที่ี่นี่! รวมขั้นตอน-เงื่อนไขต่าง ๆ ในการสมัครสอบ ก.พ. 67 รอบ Paper & Pencil เลือกศูนย์สอบได้กี่ที่? เคยสอบแล้วสอบอีกได้ไหม?

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. รูปแบบ Paper & Pencil ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อย โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย. 67 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 12 ศูนย์สอบ มีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 380,000 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กำหนด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
สมัครสอบ ก.พ. 67 เช็กกำหนดการและศูนย์สอบ รอบ Paper & Pencil
ชวนรู้ข้อแตกต่าง สอบ ก.พ. ภาค ก. ข. ค. ต่างกันอย่างไร?
5 เว็บไซต์ ลดขนาดไฟล์ภาพ ทำได้ฟรี ใช้สมัครงาน สมัครสอบได้เลย!

ภาพแผนดำเนินการสอบ ก.พ. 67 รอบ Paper & Pencil สำนักงาน ก.พ.
แผนดำเนินการสอบ ก.พ. 67 รอบ Paper & Pencil

ขั้นตอนการสมัคร

 • เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (paper & pencil) ประจำปี 2567
 • กด สมัครสอบ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ (เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนได้)
 • อัปโหลดรูปถ่ายตนเอง เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน หากไม่อัปโหลดรูปถ่าย ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัศรสอบ และไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้
 • ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม การชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
 • กรณีมีที่นั่งสอบว่าง จากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบที่ว่างได้ ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น. ของทุกวันจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกศูนย์สอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาดังกล่าว ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีจำนวน 280 บาท

เงื่อนไข

 • สำนักงาน ก.พ. ไม่จำกัดสิทธิ ผู้ที่เคยสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
 • ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เมื่อเลือกและยืนยันแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
 • กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะสมัครสอบ มีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่น ที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
 • การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
 • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 สามารถรองรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

รู้จัก “รยูจุนยอล” นักแสดงมากความสามารถ หนุ่มผู้ครองหัวใจสาวฮันโซฮี

ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก แฉ! เส้นทางการเงิน “นายพล ต.-ครอบครัว”โยงเว็บพนัน BNK

เริ่มแล้ว! พายุฤดูร้อนถล่มหนัก! ฝนตก-ลูกเห็บตก บ้านเรือนเสียหายเพียบ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ