พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 – 20 เม.ย. ยังมีฝนฟ้าคะนองหลังสงกรานต์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 – 20 เม.ย. เตือนหลังสงกรานต์ ยังมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง-ลูกเห็บตก

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไปวันที่ 14 – 20 เม.ย. 2567 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับช่วงวันที่ 14 – 17 เม.ย. 2567 มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

คอนเทนต์แนะนำ
พยากรณ์อากาศ สงกรานต์ 2567 เมฆมาก-อากาศร้อน-ฝนบางแห่ง
พยากรณ์อากาศ 14 - 17 เม.ย. ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

พยากรณ์อากาศล่วงหน้าหลังสงกรานต์ กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ยังมีฝนฟ้าคะนองหลังสงกรานต์

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 14 – 18 เมษายน 2567 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 20 เมษายน 2567 ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานตลอดช่วง  

ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 เมษายน 2567 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

 

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 14 – 16 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 14 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 

 

ภาคกลาง

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 14 – 16 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 14 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 15 – 18 เม.ย. ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 19 – 20 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 15 – 18 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 20 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค

ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 14 – 18 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 20 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

 

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 67 มีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ