สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการหลายอัตรา ถึง 9 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลายอัตรา เงินเดือนระหว่าง 9,400 - 16,500 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2567

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ค่าตอบแทนตั้งแต่ 9,400 บาท ถึง 16,500 บาท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
เริ่มแล้ว! กรมเจ้าท่า รับสมัครข้าราชการทั้งหมด 43 อัตรา ถึง 8 พ.ค. 67
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครข้าราชการ 9 อัตรา ระหว่าง 9-23 เม.ย. 67
กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 129 อัตรา

ภาพประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คุณสมบัติ

 • รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันยื่นใบสมัคร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทั้ง 2 สาขาวิชา ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 2 วิชา คือประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ หรือ รป.บ. (ตร.) จาก ร.ร. นายร้อยตำรวจ
 • เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปรามหรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ หรืองานบริหารระบบ การรักษาความปลอดภัย หรืองานธุรการของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน

 • ประกาศนียบัตร เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติ

 • รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 - 27 ปีบริบูรณ์ (ณ วันยื่นใบสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
 • อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ที่กำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 • ประกาศนียบัตรจาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบกการรับสมัคร ร.ร.จ่อากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือ เอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการ ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน ศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม FB/สื่อศาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา : ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

เป็นไปได้หรือ? ประชาชนสงสัยดูไบฝนตกหนัก-น้ำท่วมเพราะ “ฝนเทียม”

ผลบอล UCL เรอัล มาดริด ชนะจุดโทษ แมนฯ ซิตี้ ส่งทีมอังกฤษสูญพันธุ์

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 – 26 เม.ย. เตือนฝนเพิ่มขึ้น ระวังพายุฤดูร้อน!

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ