เปิดข้อมูลปริมาณฝนรายภาค ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรายภาค ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง พ.ค.-ต.ค. นี้ ทั่วประเทศปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติ

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดว่า ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งจะช้ากว่าปกติ 1 – 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคม 2567

โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนรายภาค ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงไว้อย่างน่าสนใจ

คอนเทนต์แนะนำ
ไทยเตรียมเข้าฤดูฝน!! เดือน พ.ค. คาดมาช้ากว่าปกติ 1-2 สัปดาห์
พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย.- 1 พ.ค. ฝนน้อย เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด

ปริมาณฝนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
เปิดข้อมูลปริมาณฝนรายภาคในช่วงฤดูฝน 2567

 

ภาคเหนือ

เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 173 และ 190 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ(ค่าปกติ 153 และ 238 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนกันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 222 และ 117 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 192 และ 243 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 199 และ 278 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนกันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 257 และ 101 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

 

ภาคกลาง

เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 (ค่าปกติ 147) ส่วนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม กันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 10, 5 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 137, 152, 238 และ 160 มิลลิเมตร ตามล าดับ) สำหรับเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 173 มิลลิเมตร)

 

ภาคตะวันออก

เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 (ค่าปกติ 205) ส่วนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม กันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 10, 5 และ 10 ตามลำดับ(ค่าปกติ 259, 289, 352 และ 219 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 286 มิลลิเมตร)

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

เดือนพฤษภาคม สิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 5 และ 5 ตามลำดับ (ค่าปกติ 133, 131 และ 147 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนมิถุนายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 (ค่าปกติ 119 และ 254 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ(ค่าปกติ 120 มิลลิเมตร)

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

เดือนพฤษภาคม สิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 5 และ 5 ตามล าดับ (ค่าปกติ 301, 419 และ 429 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนมิถุนายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 (ค่าปกติ 336 และ 369 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 349 มิลลิเมตร)

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 (ค่าปกติ 207) ส่วนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม กันยายนและตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 10, 5 และ 10 ตามลำดับ(ค่าปกติ 196, 183, 326 และ 244 มิลลิเมตร ตามลำดับ) สำหรับเดือนสิงหาคม ปริมาณ ฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 212 มิลลิเมตร)

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt="ปริมาณฝนรายภาค"

เซอร์เบีย

VS
alt="ปริมาณฝนรายภาค"

อังกฤษ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ