กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ระหว่าง 24 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567

กรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 13,010 บาท ถึง 18,000 บาท รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครข้าราชการ 102 อัตรา ระหว่าง 27 พ.ค. - 18 มิ.ย. 67
กรมคุมประพฤติ รับสมัครข้าราชการ 45 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 14 มิ.ย. 67

ภาพ กรมอนามัย กรมอนามัย
กรมอนามัย

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีและการเงิน ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงิน และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข
  • ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันสาขาใดสาขาหนึ่งทางทันตกรรม

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

 

ที่มา : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

คืนนี้! “น้ำประปาไม่ไหล” 13 พื้นที่ หยุดจ่ายน้ำนาน 6-7 ชั่วโมง

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า ฝนตกหนักยาวถึงสิ้นเดือน จับตาดีเปรสชัน!

แฉเบื้องลึก เกมดัน “อุ๊งอิ๊งค์”เป็นตัวประกัน บีบ “ทักษิณ” อยู่ในกรอบ

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ