โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร จำนวน 4 นาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร รวม 4 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 40 ข หน้า 1 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร "พันตรีหญิง-ร้อยตรี"
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร "พันตรีหญิง-ร้อยเอกหญิง"

พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร  4 นาย พันโทหญิง ร้อยเอกหญิง ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร จำนวน 4 นาย

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ พันตรีหญิง วันเพ็ญ จันทร์หอม เป็น พันโทหญิง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 40 ข หน้า 2 ยังเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อีกฉบับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

ร้อยโทหญิง สุวิมล โพธิ์ขาว เป็น ร้อยเอกหญิง

จ่าสิบเอก วิสูตร โวงประดคน เป็น ร้อยตรี

จ่าสิบโทหญิง ทิวาวรรณ ชัยขาว เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

สรุป 8 ทีมสุดท้าย ยูโร 2024 โปรแกรมรอบก่อนรองฯ เวลาแข่งขัน EURO 2024

วิเคราะห์บอล ! ยูโร 2024 รอบ 8 ทีม โปรตุเกส พบ ฝรั่งเศส 5 ก.ค.67

วิเคราะห์บอล ! ยูโร 2024 รอบ 8 ทีม สเปน พบ เยอรมนี 5 ก.ค.67

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ