"ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง" บ้านพร้อมที่ดิน-คอนโด ไม่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 31 ธ.ค.66


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ พร้อมที่ดิน และคอนโด ไม่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 31 ธ.ค. 66

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนอง จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย และเป็นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

ดีเดย์! 10 ม.ค.นี้ ใช้บัตรปชช.ดิจิทัล แทนบัตรตัวจริงได้ นำร่องใช้ในหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยก่อน

ดีเดย์ 10 ม.ค. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ รถยนต์-จยย. จะเป็นธรรมกว่าเดิม !!

โดยเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรือ อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร 

โดยมีราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

 

และผู้ซื้อห้องชุดเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย

สำหรับ

  • ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 1 
  • ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจาก การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ม.ค.66 ถึง 30 ธ.ค. 66

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชน มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมควรกำหนดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


 

 

นอกจากนี้  กฎกระทรวงฉบับที่สอง  กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2565

กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด ที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมิน ทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ซื้อห้องชุดเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ร้อยละ 1

ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจาก การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตาม (1) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ