บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน เสริมสิริมงคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมบทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด ทั้งแบบฉบับเต็ม และแบบย่อ และพระประจำวันเกิดของแต่ละวันจันทร์ - อาทิตย์

การทำบุญตามพระประจำวันเกิดของแต่ละวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มักเป็นที่นิยมในพุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากการเสริมสิริมงคลแล้ว สิ่งสำคัญไม่น้อยไปมากกว่าทำบุญ คือการสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิดของตนเอง พีพีทีวีนิวมีเดีย เปิดบทสวดมนประจำวันเกิดครบ 7 วัน เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต จึงรวบรวมบทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด ทั้งแบบฉบับเต็ม แบบย่อ

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ปฏิทินวันพระ 2566 เช็กเลยตรงกับวันไหนบ้าง วางแผนทำบุญได้ตลอดปี

แจกพิกัดไหว้ “พระตรีมูรติ” เคล็ดลับขอพรให้สมหวังรับ "วาเลนไทน์ 2567"

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโมวิ มุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

แบบย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

 

 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวด 15 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

แบบย่อ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

 

 • ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร (สวด 8 จบ)

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

 

 • ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวัน คือ ปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน) สวด 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

 

 • ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวัน คือ ปางป่าเลไลยก์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) สวด 12 จบ

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

แบบย่อ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

 

 • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวัน คือ ปางสมาธิ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

แบบย่อ ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ
 

 • ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

แบบย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วา

 

 • ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวัน คือ ปางนาคปรก

บทสวดมนต์ประจำวันเสาร์ สวด 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

 • แบบย่อ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
   

ที่มา : วัดป่ามหาชัย จ.นครพนม

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ