รู้จัก “ฮอรัส : Horrus” อากาศยานไร้คนขับสำรวจสภาพจราจรใช้จริงแล้วในไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ARV ใช้เทคโนโลยีฮอรัสอากาศยานไร้คนขับสำรวจสภาพการจราจรร่วม กับ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง วิเคราะห์และประเมินเส้นทางเดินรถ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เทคโนโลยี “ฮอรัส : Horrus” อากาศยานไร้คนขับสำรวจสภาพการจราจรร่วมกับ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวงในการเดินทางในเส้นทางที่มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในการสำรวจ เก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว

มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เก็บค่าผ่านทางปี 2568

บรรยากาศเดินทางกลับ “ปีใหม่ 2567” รถแน่น ตำรวจต้องคุมสัญญาณไฟด้วยมือ

สภาพการจราจร บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สภาพการจราจร

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ (Real time data analytics) หาแถวคอย หรือจุดรถติดว่าติดตั้งแต่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ อีกทั้งยังช่วยควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ดีขึ้น มีภาพการจราจรที่มีความคมชัด สามารถจำแนกชนิดรถ วัดความเร็วในการเคลื่อนตัว ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ทันทุกสถานการณ์และแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายในการใช้โดรนเพื่อมุ่งหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรในอนาคต เพื่อลดข้อจำกัดในกิจกรรมการเดินทาง จากการสำรวจภาพมุมสูงที่มีความครอบคลุมและกว้างขึ้น ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมให้มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบโครงสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทางการแพทย์ และความมั่นคงของประเทศ

สำหรับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 – 2567 ที่ผ่านมานี้ ฮอรัส ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บนพื้นที่ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 48 – 79 ในอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการมุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางสามารถดูภาพจราจรสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวงก่อนเลือกเส้นทางและเวลาในการเดินทางแบบเรียลไทม์ตลอด 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567  พร้อมมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการการระบายช่องทางการเดินรถได้อย่างรวดเร็ว 

ดร.ธนา กล่าวว่า การจราจรถือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่กำลังมุ่งบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน เนื่องจากเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน โดยในภาพรวมพบว่าความต้องการและความคาดหวังจากภาคส่วนดังกล่าวคือ แนวทางการจัดการปัญหาที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหารถติด การทำให้การจราจรเกิดความคล่องตัว ตลอดจนการทราบสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงเฉพาะในระดับเมืองเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปในระดับภูมิภาคที่กำลังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมพื้นที่สำคัญ ๆ ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมอีกด้วย

 

ฮอรัส มีบทบาทสำคัญในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการจัดการการจราจรร่วมกับสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ความพิเศษคือ การผสมผสานเทคโนโลยี 5G บนโดรนฮอรัสเพื่อช่วยให้การส่งภาพผ่านระบบออนไลน์ได้ไกลขึ้น อีกทั้งยังมี Real time data analytics ตอกย้ำประสิทธิภาพของโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาคน สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินเส้นทางเดินรถได้ดีกว่าการใช้ครั้งแรกในปีที่ผ่านมา

 

สภาพการจราจร บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 48 – 79 ในอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะที่ เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถแจ้งสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ขึ้นผ่านการรับส่งภาพสภาพจราจรแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีความคมชัด การประมวลผลด้วย machine learning ที่จำแนกได้ทั้งชนิดรถ ความเร็วในการเคลื่อนตัว สิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกส่งไปยังห้องควบคุมการจราจรของกรมทางหลวงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ทันทุกสถานการณ์ ช่วยประหยัดเวลาและจำนวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ ตลอดจนยังช่วยแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงและเลือกเส้นทางที่มีความคล่องตัวมากกว่าได้อีกด้วย

ดร.ธนา กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายให้ฮอรัสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการคมนาคมไทยในมิติของเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งไม่เพียงแต่ในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว แต่ยังมีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุม โดยฮอรัสได้นำไปใช้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็น การบริหารจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน จุดเกิดอุบัติเหตุ และสำรวจหาบริเวณแถว เป็นต้น 

ด้าน คุณสมบัติของฮอรัสในปัจจุบันที่มีการผสานเทคโนโลยี 5G นี้ ช่วยให้การออกปฏิบัติการขาเดียวสามารถบินได้ในระยะทางไกลมากกว่า 10 กิโลเมตร และกรณีการออกปฏิบัติการแบบไปกลับสามารถบินได้ในระยะไกลกว่า 6 กิโลเมตร เป็นต้นไป หากกฎหมายในอนาคตเอื้อต่อระยะการบินมากกว่าในปัจจุบันจะช่วยลดข้อจำกัดต่าง ๆ ในการบินสำรวจ หรือพยากรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะวางแผนที่จะทำงานร่วมกับ AI เพื่อเก็บข้อมูลและคาดการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

อากาศยานไร้คนขับสำรวจสภาพการจราจร บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
เทคโนโลยี “ฮอรัส : Horrus” อากาศยานไร้คนขับสำรวจสภาพการจราจร

ปัจจุบันมีเมืองชั้นนำเช่น กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วางแผนที่จะเตรียมนำโดรนมาช่วยตรวจสอบสภาพการจราจรในแต่ละชั่วโมง ซึ่งโดรนจะบินสูงที่ระดับ 200 เมตรสามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วมือง และในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด นอกจากนี้ จากการที่นำ 5G มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ARV ยังจะมีการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้น เช่น การติดตั้งเซ็นเซอร์ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์งานเฉพาะกลุ่มได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งงานขนส่ง การตรวจสอบโครงสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ การแพทย์ การสำรวจ และความมั่นคง ทั้งในกลุ่มงานภาครัฐและเอกชน ต่อเนื่องไปถึงแนวคิดในการนำโดรนมาใช้ในการช่วยในการรายงาน บริหารจัดการจราจร เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติบนทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป
 

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2567 ลอตเตอรี่ 17/1/67

เปิดประวัติ "วันครู" ทำไมถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า “หญิง จุฬาลักษณ์” อดีตดารายุค90 เสียชีวิตแล้ว

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ไอที
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ