BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะล่าฝัน

วีดีโอถัดไป

“BDMS Presents Bundesliga Dream เตะ ล่า ฝัน” ตอนที่ 1 เฟ้นหาดาวรุ่ง

BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะล่าฝัน

เตะล่าฝัน - แข้ง “เตะ ล่า ฝัน” หวังได้ประสบการณ์เพียบที่เยอรมนี

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ “BDMS Presents Bundesliga Dream เตะ ล่า ฝัน” หวังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ในการไปฝึกฝีเท้าที่เยอรมนี


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ