รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

พยัคฆ์ทมิฬสิ้นลาย ตอนที่ 1

วีดีโอถัดไป

พยัคฆ์ทมิฬสิ้นลาย ตอนที่ 2

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พยัคฆ์ทมิฬสิ้นลาย ตอนที่ 1

สงครามระหว่างคนสองเชื้อชาติในศรีลังกาเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานและรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกือบ 30 ปีของการสู้รบยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลเป็นชัยชนะที่ราคาแพงแสนแพง

เป็นเวลาร้อยกว่าปีที่ชาวทมิฬเป็นเครื่องมือของอังกฤษในการกดขี่ชาวสิงหล สร้างรอยร้าวระหว่างสองเชื้อชาติให้เกิดขึ้น จนกระทั่งศรีลังกาได้รับเอกราชในปี 1815  และได้นักการเมืองชาวสิงหลที่นำนโยบายชาตินิยมขวาจัดมาใช้ มีการประกาศใช้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการ  ผลักดันให้พุทธศาสนาของชาวสิงหลเป็นศาสนาประจำชาติ  ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งทางกฎหมายและความรุนแรงในการกีดกันชาวทมิฬออกจากสังคม จนนำไปสู่ความคับแค้น  ความคิดแบ่งแยกดินแดนและสงครามในที่สุด เมื่อสงครามยุติ  แม้ว่าจะมีกระบวนการสร้างความปรองดองและการจัดตั้งสำนักงานบุคคลสาบสูญเพื่อค้นหาประชาชนที่หายไป แต่การดำเนินงานเป็นไปอย่างเชื่องช้าและซ่อนเร้น

สงครามระหว่างคนสองเชื้อชาติในศรีลังกาเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานและรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเกือบ 30 ปีของการสู้รบยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลเป็นชัยชนะที่ราคาแพงแสนแพง ผู้เสียชีวิตในสงครามนี้มีทั้งทหารและพลเรือนราวหนึ่งแสนคนมีผู้สูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่าหกหมื่นห้าพันคน แม้ว่าสงครามจะยุติมาได้  10 ปีแล้ว  แต่บาดแผลนั้นเรื้อรัง  อยู่ลึกและเลือดยังซึมอยู่เสมอ
เศษซากที่ยังเหลือหลังสงครามสิ้นสุดคือ บรรดาหญิงหม้าย ผู้หญิงจำนวนมากที่สูญเสียสามีไปในสงคราม หลังพ่ายแพ้อย่างหมดรูปทหารพยัคฆ์ทมิฬอีแลมที่รอดชีวิตถูกจับ บางคนได้กลับออกมาหลัง 5 ปี แต่บางคนไม่ได้กลับมา พวกเขาหายสาบสูญ ไม่มีใครรู้ชะตากรรม

views-icon 529
views-icon 529