PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : จันทร์ 20 ส.ค. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

The World with KARUNA

  • พุธ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.30 น.

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก รับรู้และ สัมผัสเรื่องราวที่มาจากการค้นคว้า ลงพื้นที่ ผลิตด้วยฝีมือของคนไทย เพื่อทำให้ข่าวต่างประเทศ “ใกล้ตัว” กว่าที่คิด