พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

กฎหมายห้ามหย่าในฟิลิปปินส์

วีดีโอถัดไป

ชุมชนกระโจมกลางเมืองหลวง

The World with KARUNA

กฎหมายห้ามหย่าในฟิลิปปินส์

ความเปราะบางทางสังคม ความเครียด หมดรักกัน ทำให้อัตราการหย่าร้างทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น แต่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในโลก ถ้าแต่งงานกันแล้วไม่สามารถหย่าได้ถึงแม้จะโกรธเกลียดกัน มีชู้ ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ไม่ดูแล ก็หย่าไม่ได้ เพราะที่นั่นมีกฎหมายที่ผูกพันกับศาสนาคริสต์ที่กำหนดให้คนห้ามหย่าร้าง ทางเดียวที่จะทำให้การสมรสยุติลงได้คือการตายจากกันเท่านั้น

1