พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

ชุมชนกระโจมกลางเมืองหลวง

วีดีโอถัดไป

อภิมหาเศรษฐีใจบุญ

The World with KARUNA

ชุมชนกระโจมกลางเมืองหลวง

ชาวมองโกเลียเคยชินกับชีวิตอิสระบนผืนหญ้า ท้องฟ้า และฝูงสัตว์ แต่สภาพอากาศที่เลวร้ายที่คร่าพืชผลการเกษตรและปศุสัตว์ ผนวกกับการขยายตัวของเมือง ทำให้คนจำนวนมากทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ แต่ปัญหาคือที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาแพง คนเหล่านี้เอื้อมไม่ถึง พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นชุมชุนกระโจมในกรุงอูลานบาตอร์

106