ศุกร์ เวลา 22.00 -22.30 น.

ไม้ไอติม 9101

ไม้ไอติม 9101

“แจกพันธุ์ปลา” เป็น 1 ใน 4 รูปแบบของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยใช้กลไกของโครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ได้สร้างอาชีพ มีพันธุ์ปลาไปขาย หรืออย่างน้อยก็เป็นอาหารในครัวเรือน แต่น่าเสียดาย ทั้งพันธุ์ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ที่ลงมาแจกที่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กลับทยอยตายอย่างรวดเร็ว ทั้งที่มีราคาเท่าปลาขนาดใหญ่ แต่กลับได้รับมาเป็นปลาขนาดเล็กที่ยากจะดูแล   

มีคำถามว่า หากโครงการ 9101 ที่ให้เกษตรกรครัวเรือนละ 5000 บาท เป็นไอติม 1 แท่ง ระหว่างที่เงินก้อนนี้เดินทางมาถึงเกษตรกรตัวจริง  ไอติมที่แสนอร่อย ยังเหลือมาถึงผู้เดือดร้อนัวจริงหรือไม่ พวกเขาได้กินไอติม หรือได้เห็นแค่ “ไม้ไอติม”

54