ศุกร์ เวลา 22.00 -22.30 น.

นวลนาง ON-LINE

นวลนาง ON-LINE

เมื่อการขายบริการ กับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  เชื่อมต่อกัน และกลายเป็นช่องให้ ผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำอาชีพนี้แทนผู้หญิงไทยในสถานบริการอาบอบนวด  ไม่ใช่แค่คำถามว่า หญิงสาวเหล่านี้ ข้ามเข้ามาได้อย่างไร  แต่ยังมีคำถามย้อนกลับไปว่า ทำไมผู้หญิงเหล่านี้ จึงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ในธุรกิจทางเพศได้อย่างต่อเนื่อง  และอะไรเป็นสาเหตุ

331