ศุกร์ เวลา 22.00 -22.30 น.

โรงพยาบาลนอกระบบ

โรงพยาบาลนอกระบบ

 “โรงพยาบาล” หรือ “สถานพยาบาล น่าจะเป็นหน่วยงานที่สังกัดขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข แต่ในความจริงแล้ว มี “สถานพยาบาล” จำนวนมาก ไม่ได้ขึ้นตรงกับสาธารณสุข และมีบางแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในนั้น คือ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ พื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ป่วยยากไร้ และไร้สัญชาติ
  
แม้โรงพยาบาลจะมีรายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท ได้กำไร 1,000 ล้านบาท และได้งบประมาณจากภาครัฐช่วยส่วนหนึ่ง แต่เงินที่ได้มาสวนท

195