สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

หมอประจำช้าง

วีดีโอถัดไป

ขยะพลาสติก สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า ร้าย

สารตั้งต้น

หมอประจำช้าง

เวลาคนป่วย สามารถบอกอาการได้ แต่เวลาสัตว์ป่วย ไม่สามารถบอกอะไรได้ โดยเฉพาะ สัตว์ใหญ่ อย่าง "ช้าง"  ติดตามภารกิจการทำงานของกลุ่มสัตวแพทย์ ในโรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่ ได้ในสารตั้งต้น ตอนหมอประจำช้าง

views-icon 50