เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

มหัศจรรย์อาเซียน ตอน เส้นทางสู่เทศกาลตลาดแห่งความรักของชาวเขาในเมืองฮาซาง เวียดนาม

วีดีโอถัดไป

What's Happening - พิธีลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

เข้มข่าวค่ำ

มหัศจรรย์อาเซียน ตอน เส้นทางสู่เทศกาลตลาดแห่งความรักของชาวเขาในเมืองฮาซาง เวียดนาม

มหัศจรรย์อาเซียน เริ่มออกเดินทางไปสู่เมืองฮาซาง พื้นที่ทางเหนือของเวียดนามอีกเมืองหนึ่ง ที่นั่นคือที่จัดงานเทศกาลแห่งความรักบนขุนเขา แต่ระหว่างทางที่ทีมงานเดินทางไปพวกเขาได้พบกับวิถีชีวิตของคนเวียดนามบางอย่างที่น่าสนใจ
views-icon 7
TAGS: