เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

ความเคลื่อนไหวชาว "สวนยาง"

วีดีโอถัดไป

พศ.ยืนยัน วงประชุมลับไม่สามารถ ลงมติเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

เข้มข่าวค่ำ

ความเคลื่อนไหวชาว "สวนยาง"

เข้มข้นมากขึ้น สำหรับการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ มีการนัดรวมตัวและหารือกันที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ในวันนี้ เพื่อหารือการยื่นข้อเสนอต่อรัฐ ไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ จากคุณอรอุษา พรมอ็อด ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากจังหวัดตรัง
views-icon 16
views-icon 16
TAGS: