เข้มข่าวค่ำ

วิกฤตภัยแล้งส่งผลกระทบทุกหย่อมหญ้า

เข้มข่าวค่ำ

วิกฤตภัยแล้งส่งผลกระทบทุกหย่อมหญ้า
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

นอกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว แต่หากจับสัญญาณในภาพรวม วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ กำลังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมาก ทั้งในภาคเกษตรและน้ำประน้ำที่ใช้ดื่มกินในภาคครัวเรือน

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline