เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

ทางออกปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย

วีดีโอถัดไป

ยื้อเวลาพิพากษาฎีกาคดีห้วยคลิตี้

เข้มข่าวค่ำ

ทางออกปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย

ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายในที่สาธารณะยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมยังมีช่องโหว่ จึงได้พยายามวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่นักวิชาการมองว่าทางออกของเรื่องนี้กรมโรงงานต้องจัดการควบคุมโรงงานผู้ผลิตกากของเสียให้ได้ทั้งหมด

views-icon 16
views-icon 16