เข้มข่าวค่ำ

เมล็ดข้าวแรกนาขวัญ...ต่อความหวังเกษตรสู้ภัยแล้ง

เข้มข่าวค่ำ

เมล็ดข้าวแรกนาขวัญ...ต่อความหวังเกษตรสู้ภัยแล้ง
เข้มข่าวค่ำ

วีดีโอถัดไป

ใช้เวลา 10 ปีฟื้นระบบนิเวศอุทยานดอยสุเทพ

เข้มข่าวค่ำ

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามความเชื่อแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูทำนา และเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร โดยเฉพาะปีนี้เกษตรกรประสบภัยแล้ง และใกล้ถึงฤดูทำนารอบใหม่ เกษตรกรบางส่วน เชื่อว่า เมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้จากพระราชพิธีนี้จะสามารถช่วยต่อชีวิตชาวนาอย่างพวกเขาได้

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline