เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

อนาคตอาชีพบรรณารักษ์ (คลิป)

วีดีโอถัดไป

PPTVHD เกาะติดบรรยากาศ การช่วยเหลือเหตุอุทกภัยเมียนมา ที่ย่างกุ้ง

เที่ยงทันข่าว

อนาคตอาชีพบรรณารักษ์ (คลิป)

คณะกรรมการการศึกษาแห่งเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ออกแคมเปญ “หนังสือสร้างอนาคตของชาติ" รับสมัครบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียนประถม ที่รักหนังสือและสามารถปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งประสบความสำเร็จ ทำให้มีผู้มาสมัครเพิ่มขึ้นถึง 150% ขณะที่ในประเทศไทยอาชีพบรรณารักษ์ ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
views-icon 17
TAGS: