เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

เที่ยงทันภัย – จิตเวชบนปากเหว ภัยเงียบเสี่ยง...“ฆ่าตัวตาย”

วีดีโอถัดไป

สุขทั่วไทย : เยือนถิ่นปราสาทหินบุรีรัมย์

เที่ยงทันข่าว

เที่ยงทันภัย – จิตเวชบนปากเหว ภัยเงียบเสี่ยง...“ฆ่าตัวตาย”

ทุกวันนี้จะเห็นว่าเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน และเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยอดผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสูงขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากปัจจัยด้านความเครียดและปัญหาชีวิต ดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงถือเป็นภัยเงียบและเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคาดคิด  

views-icon 47