เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

แนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

วีดีโอถัดไป

ไทยครองอันดับ 1 อาเซียน ส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

เที่ยงทันข่าว

แนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระทบกับการท่องเที่ยวในภาพรวมควรเป็นอย่างไร เราไปสอบถามความคิดเห็นจากคุณมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา

views-icon 39