เที่ยงทันข่าว

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.30 น.

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

วีดีโอถัดไป

กฟน.เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เที่ยงทันข่าว

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจการ หัวหน้าหน่วยงานและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมพิธี ณ วัดราชบุรณราชวรวิหาร โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิน 1,594,181.50 บาท และพร้อมมอบเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 200,000 บาท ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์แก่โรงวัดราชบูรณะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งนอกจาก การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมกับสืบสานประเพณีการทอดกฐิน และส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

views-icon 12