เป็นเรื่องเป็นข่าว

"เป็นครูจบอะไรก็ได้" เท่ากับถอยหลังไป 67 ปี เก่งเฉพาะทางจริงแต่ไม่มีจิตวิญญาณครู

เป็นเรื่องเป็นข่าว

"เป็นครูจบอะไรก็ได้" เท่ากับถอยหลังไป 67 ปี เก่งเฉพาะทางจริงแต่ไม่มีจิตวิญญาณครู
เป็นเรื่องเป็นข่าว

วีดีโอถัดไป

ผู้ว่าเมืองลับแล เตะปิ๊บโชว์

เป็นเรื่องเป็นข่าว

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ผุดแนวคิดให้บัณฑิตที่จบวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถมาเป็นครูได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และมองว่าคนที่จบสายวิทย์มาโดยตรงจะมีความเชียวชาญเฉพาะทางมากกว่า ด้านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว ค้านหัวชนฝา ความรู้ด้านวิศวกรรมสูงเกินกว่าที่จะมาสอนเด็กมัธยม การเป็นครูไม่ใช่แค่เก่งแล้วจะมาเป็นครูได้ ต้องผ่าน 11 มาตรฐานวิชาชีพ สอนเป็น ถ่ายทอดเป็น เข้าใจและแยกแยะเด็กได้ สรุปแล้วเราต้องการครูเก่งเฉพาะทาง หรือครูที่ถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจได้กันแน่

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline