จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.

"รองคณบดี" เตือนแห่เรียน "โบราณคดี" ตามกระแส"ออเจ้า" คิดให้ดี ไม่โรแมนติกเหมือนในละคร

"รองคณบดี" เตือนแห่เรียน "โบราณคดี" ตามกระแส"ออเจ้า" คิดให้ดี ไม่โรแมนติกเหมือนในละคร

“เป็นเรื่องเป็นข่าว” วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ “ออเจ้าฟีเวอร์” กับ รองคณบดี คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร กระแสที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรในประวัติศาสตร์

338