โชว์ข่าวเช้านี้

เซเว่นเดินหน้าเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

โชว์ข่าวเช้านี้

เซเว่นเดินหน้าเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง
โชว์ข่าวเช้านี้

วีดีโอถัดไป

CP All “จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซ่เว่นฯ”

โชว์ข่าวเช้านี้

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ริเริ่มโครงการ “ชวนคนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก” หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  7 GO Green ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่มจากภายในร้านเซเว่นฯ สู่ภายนอก  นับเป็นโครงการที่ขานรับนโยบายลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่ได้ยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนยังได้ร่วมสร้างเครือข่าย “เยาวชนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติก ไปสานต่อ ขยายผล และสร้างกิจกรรมรณรงค์ภายในโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้าง ชมรม “คิดถุ๊ง คิดถุง” ภายในโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ปัจจุบัน มีเครือข่ายฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ แล้วกว่า 69 แห่ง มีนักเรียนกว่า 55,000 คน เข้าร่วมโครงการ

            

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline