โชว์ข่าวเช้านี้

จิตอาสาซีพี ออลล์ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง

โชว์ข่าวเช้านี้

จิตอาสาซีพี ออลล์ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์  โรงพยาบาลอุ้มผาง
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานเซเว่นฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์ และ ยา ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในเขตชายแดน ไทย-เมียนมาร์ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคมและชุมชน โดยบริษัทยึดหลักการที่ว่า ถ้าเราปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตใจที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ องค์กรก็ดีด้วย สังคมก็ดีขึ้น เกิดความผูกพันร่วมกันระหว่างพนักงาน ชุมชนและสังคม สำหรับท่านที่อยากจะร่วมบริจาคสามารถส่งเป็นพัสดุมาที่ นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนวิทย์ เลขที่ 159 โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 โดยเขียนระบุว่า “เป็นของบริจาค” 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline