ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.20 - 10.00 น.

มื้อนี้อะไรก็ได้สไตล์เชฟเคน อร่อยที่ร้าน "Steve Cafe & Cuisine"

วีดีโอถัดไป

มื้อนี้อะไรก็ได้สไตล์เชฟเคน อร่อยที่ร้าน "เล ลาว เรสโตรองต์"

บางกอก City เลขที่ 36

มื้อนี้อะไรก็ได้สไตล์เชฟเคน อร่อยที่ร้าน "Steve Cafe & Cuisine"

9